Home

Home
Grønlands Teknologiske Selskab - Technological Society of Greenland - stiftet i 1987

 
 

 
NYHEDER
 
Mineralske råstoffer – Grønlands undergrund – samfundets behov
dato: 03-10 2013

I samarbejde med Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) indbyder INUTEK til to foredrag:
- Grønlands undergrund og forvaltning.
- Findes der kritiske mineraler i Grønland?
Mineraler og metaller; samfundets behov, kritiske mineraler og efterforskning.

Læs indbydelsen til offentligt informationsmøde og foredrag her
 
 
Ekskursion til Buksefjorden Vandkraftværk
dato: 07-09 2013

Kun for medlemmer af INUTEK.
 
 
Ilulissat vandkraftværk
dato: 16-04 2013

Mulighederne for vandkraft i Grønland blev første gang nævnt i 1920. Målrettede undersøgelser med henblik på at udnytte vandkraften indledtes dog ikke før 1974. Med særlig fokus på Ilulissat vandkraftværk fortælles om vandkraftens udvikling i Grønland.
Læs indbydelsen til offentligt foredrag her
 
 
Generalforsamling 2013 og møde om CSR
dato: 13-03 2013

Den årlige generalforsamling afvikles den 13. marts 2013 kl. 17 i Royal Arctic Line A/S’ kantine, Aqqusinersuaq 52. Efter generalforsamlingen er der møde med indlæg om Corporate Social Responsibility – ofte kaldet CSR eller virksomhedernes samfundsansvar – som vinder stadig større indpas både internationalt og herhjemme.

Beretning
 
 
Miljømæssige udfordringer ved bysaneringer
dato: 21-02 2013

De seneste års fokus på byggematerialer med PCB har givet en række miljømæssige udfordringer ved nedrivning af boligblokke i Nuuk.
Læs indbydelsen til offentligt informationsmøde og foredrag her
 
 
En tur i Solsystemet langs Store Malene
dato: 18-01 2013

Med en tak for det gamle år – og for at markere at det sidste år var 25 år siden, der blev holdt stiftende generalforsamling i Grønlands Teknologiske Selskab – indbyder bestyrelsen medlemmerne til nytårskur med jubilæumsmiddag og præsentation af en projektidé: Gå eller løb en frisk tur, og lær samtidigt noget om Verdensrummet! Dette er en projektidé, der går ud på at etablere en skalamodel i 1:2 milliarder af Solen og planeterne i solsystemet med udgangspunkt i rundkørslen ved skolen i Qinngorput. Planeterne placeres langs vejen vestpå fra skolen; gerne på en måde, så de også kan ses fra udsigtspunkter i Nuuk og Nuussuaq. Møde og nytårskur for medlemmer af INUTEK.
Læs om projektideen her
 
 
Paragliding
dato: 05-12 2012

To glade paraglidere - den rutinerede pilot og nybegynderen - fortæller med billeder og filmklip om livet i luften og alle forholdene ved paragliding, lige fra oplevelserne som helt ny elev til glæderne ved flyvningen som udlært pilot.
Julearrangement for medlemmer.
Læs indbydelsen her
 
 
Polar DTU og DTU Space
dato: 14-11 2012

Polar DTU – markedsdrevet teknologisk innovation i Arktis: På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har man søsat et nyt initiativ kaldet Polar DTU, hvor DTU’s samlede forskning, know-how og teknologier gøres tilgængelig for offentlige og private aktører i Arktis.
GMES og Galileo – højtflyvende high-tech infrastruktur: Institut for rumforskning og rumteknologi – DTU Space – har en omfattende række af aktiviteter i Grønland.
Læs indbydelsen til offentligt informationsmøde og foredrag her
 
 
Center for Arktisk Teknologi - Vision 125
dato: 07-11 2012

På Center for Arktisk Teknologi (Artek), som drives i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Sanaartornermik Ilinniarfik i Sisimiut, fødes der konstant nye ideer og mål. Vision 125 er således ideen om udvikling af ingeniøruddannelsen ved Artek til et arktisk teknologisk universitetscenter, der nu er ved at tage form. Målet for det ny universitetscenter er at nå op på et årligt optag på 125 arktiske ingeniørstuderende i løbet af 12,5 år. Deraf navnet Vision 125.
Læs indbydelsen til offentligt informationsmøde og foredrag her
 
 
Grønlands Teknologihistorie
dato: 12-09 2012

Reception og præsentation af den nyudkomne bog "Grønlands Teknologihistorie" onsdag den 19. september 2012 kl. 16 i Katuaq. Alle interesserede er velkomne.
Læs indbydelsen her
 
 
Underboring af søkablet
dato: 30-06 2012

For at sikre søkablet "Greenland Connect" mod skader fra drivende gletsjer is underbores kablets landsætning i tunneler under grundfjeldet til dybt vand. Byggepladsbesøg for medlemmer af INUTEK.
Læs indbydelsen her

Præsentation af underboringen ved SANA-bugten 2012
 
 
Generalforsamling 2012
dato: 25-04 2012

Den årlige generalforsamling afvikles den 25. april 2012 kl. 17 i Royal Arctic Line A/S’ kantine, Aqqusinersuaq 52. Efter generalforsamlingen er der møde med indlæg om Byplanlægningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Beretning

 
 
Jøkelløb i Grønland & Nye topografiske kort over Grønland
dato: 13-01 2012

Starten på et nyt år kan være en god anledning til at se ting lidt fra oven, og det er derfor med glæde at bestyrelsen kan indbyde til disse to spændende foredrag med et satellitperspektiv over Grønland. Møde og nytårskur for medlemmer af INUTEK.
Læs indbydelsen her

Links til plancher vist under foredragene:
"Jökulhlaup in Greenland"
"Updating topographic map G100V"
 
 
Bang! Bang! Bjældeklang!
dato: 15-12 2011

Foredrag om rumakustik og de redskaber vi anvender til at regulere akustikken. Vi kommer rundt om lydenergi og decibelskalaen, frekvens og oktavbånd, efterklangstid og forskellige materialers lydabsorption. Julearrangement for medlemmer.
Læs indbydelsen her
 
 
Besøg på reserve el-værket i Nuuk
dato: 07-12 2011

Nukissiorfiit i Nuuk ibrugtager i denne tid en ny dieselgenerator med en rekordstor effekt på 17 MW. Den hastigt voksende by kræver, at Nukissiorfiit kan producere elektricitet i tilstrækkelige mængder på vinterens kolde dage, også selvom vandkraftværket ved Buksefjord havarerer. Kom og se og hør hvordan reserve-elværket fungerer. (For medlemmer af INUTEK)
Læs indbydelsen her
 
 
Om bord på supplyskibet "SIEM RUBY"
dato: 30-11 2011

INUTEK inviterer medlemmerne om bord på »Siem Ruby«, når skibet for en kort stund anløber Nuuk, inden det går ud af charter for at indlede hjemrejsen til Norge.
Læs indbydelsen her
 
 
Skimmelsvampe i bygninger (II)
dato: 20-09 2011

Efter arrangementet 22. juni 2011 "Skimmelsvamp i bygninger" inviterer INUTEK til tre nye foredrag, der går i dybden med emnet. Tre eksperter vil give deres besyv med indenfor hvert sit felt:
- mikrosvampe,
- fugt- og indklimaforhold i bygninger og
- arbejds- og miljømedicin.
Læs indbydelsen til offentligt informationsmøde og foredrag her

Links til plancher vist under foredragene:
"Skimmelsvampe i bygninger"
"Fugt og skimmel i grønlandske bygninger"
"Skimmelsvamp i Grønland"
 
 
Reconstructing sea-level and ice sheet changes in West Greenland
dato: 25-08 2011

Med dette foredrag på engelsk genoptager INUTEK rækken af møder om klimaforandring og afsmeltning på indlandsisen.
Læs indbydelsen her
 
 
Skimmelsvamp i bygninger
dato: 22-06 2011

En af Danmarks førende eksperter indenfor mikrosvampe gæster Nuuk og giver i den anledning et foredrag om den berygtede skimmelsvamp og dens slægtninge. Fokus vil navnlig være på svampene, hvor de kommer fra, og hvilken skade de gør.
Læs indbydelsen til et offentligt informationsmøde og foredrag her
 
 
Ekskursion til Færingehavn (AFLYST)
dato: 11-06 2011

Ekskursionen til Færingehavn ved Kangerluarsoruseq er desværre blevet aflyst pga. vejrforholdene. Turen genarrangeres evt. senere.
 
 
Besøg på affaldsbehandlingsanlægget ved Pukuffik
dato: 07-06 2011

I samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen i Nuuk inviterer INUTEK til et besøg på affaldsbehandlingsanlægget ved Pukuffik i Nuuk.
Læs indbydelsen her
 
 
Offentlige data i spil i Grønland
dato: 20-04 2011

Grønlands nyere historie fortalt grafisk og let forståeligt. Som optakt vises en serie af visualiseringer af forskellige aspekter af grønlandske samfundsforhold. Kom og se med, og hør om en helt ny tilgang til at frembringe og formidle offentlige data i Grønland.
Tid: onsdag 20. april 2011, kl. 19.30.
Sted: GrønlandsBankens kantine, Imaneq 33.
Alle er velkomne.
Annonce

Links til et par visualiseringer demonstreret under foredraget:
Befolkning (dansk)
Ledighed (dansk)
Befolkning (kalaallisut)
Ledighed (kalaallisut)
 
 
Generalforsamling 2011
dato: 17-03 2011

Den årlige generalforsamling afvikles den 17. marts 2011 kl. 17 i konferencelokalet på 1. sal i den grønne TELE-bygning, Perngarfik 2. Efter generalforsamlingen er der møde med indlæg om projektkonkurrencen "Grønlands Nationalgalleri for Kunst".
Beretning
 
 
Idekonkurrence om Nuutoqaq
dato: 20-01 2011

Kommuneqarfik Sermersooq bad i sommeren 2010 fem lokale arkitekttegnestuer om at deltage i en idekonkurrence om udviklingsmulighederne i Nuutoqaq; området ved kolonihavnen. Møde og nytårskur for medlemmer.
Læs indbydelsen her
 
 
”Søforklaring”
dato: 16-12 2010

Sømandsskrøner om alt mellem himmel og hav. Om en udsejlet distance på 40.000 sømil med mange forskellige mennesker og vidt forskellige behov, om en indviklet udvikling i turistbranchen, ryper, hvaler, rødfisk, dybe fjorde, høje fjelde, sol, saltvand og et taknemmeligt job med masser af smil og glade ansigter. Julearrangement for medlemmer.
Læs indbydelsen her
 
 
Spatial Data Infrastructure (SDI) – digital infrastruktur i Grønland (AFLYST)
dato: 24-11 2010


 
 
DTU Space i Grønland
dato: 09-09 2010

Institut for rumforskning og rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet – i daglig tale kaldet DTU Space – har en omfattende række af aktiviteter i Grønland. Det gælder blandt andet målinger fra GPS-stationer, magnetometerstationer og vandstandsmålere samt overvågning af havis og indlandsis fra fly og satellit. Aktiviteterne omfatter også Polhavet og Antarktis.
Se indbydelse til offentligt foredrag her
 
 
Beredskab ved oliespild i Arktis og i isfyldte farvande
dato: 25-08 2010

I kølvandet på BP-ulykken i Den Mexicanske Golf og som optakt til Cairn Energy’s prøveboringer denne sommer i den grønlandske del af Baffinbugten inviterer INUTEK i samarbejde med Nunaoil A/S til informationsmøde og foredrag om dette brandaktuelle emne.
Læs indbydelsen her
 
 
5 år med lavenergihuset i Sisimiut
dato: 19-08 2010

Efter 5 år med lavenergihuset inviterer INUTEK og Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) til et offentligt møde, hvor der gøres status for lavenergihuset. Gennem husets levetid er der høstet et stort antal erfaringer fra dets opførelse og drift.
Læs indbydelsen her
 
 
Præsentation af Nukissiorfiits brintanlæg
dato: 20-05 2010

Offentligt møde med fremvisning af Nukissiorfiits brintanlæg. Brintanlægget er et testanlæg, som skal være med til at give svar på spørgsmålet om, hvordan brint vil kunne bruges her i landet i fremtiden.
Læs indbydelsen her
 
 
Besøg hos NunaMinerals A/S i Nuuk
dato: 15-04 2010

Offentligt møde med rundvisning i NunaMinerals A/S’ laboratoriefaciliteter og foredrag om selskabets omfattende efterforsknings- og boreprogrammer i sæson 2010.
Læs indbydelsen her
 
 
Generalforsamling 2010
dato: 09-03 2010

Den årlige generalforsamling afvikles den 9. marts 2010 kl. 17 på Hotel Hans Egede, konferencelokalerne på 5. sal.
Beretning
 
 
Energioptimering og en husejers praktiske erfaringer med udnyttelse af solenergi
dato: 14-01 2010

Medlemsmøde og nytårskur med et par foredrag om energioptimering og nogle praktiske erfaringer med udnyttelse af solenergi.
Læs indbydelsen her
 
 
Besøg hos GrønlandsBanken
dato: 10-12 2009

Medlemsmøde med julehygge og rundvisning i Grønlandsbankens nyindviede hovedsæde.
Læs indbydelsen her

 
 
Oliespild og permafrost
dato: 26-11 2009

Indbydelse til to foredrag:
- om afbrænding af oliespild på havet, som er en effektiv beredskabsmetode i isfyldte farvande, og
- om metoder ved kortlægning af permafrost og hvordan ændringen af permafrostlaget kan have betydning for infrastruktur og bygninger.
Offentligt møde.
Læs indbydelsen her
 
 
Selvstyrets klimaarbejde
dato: 19-11 2009

På baggrund af Kyoto-protokollen og de internationale klimaforhandlinger op til og under
FN’s klimakonference december 2009 (COP15) i København arbejdes der for tiden i selvstyreadministrationen på højtryk med at implementere virkemidler, der har til formål at
reducere udledningen af drivhusgasser. Offentligt møde.
Læs indbydelsen her
 
 
Energioptimering – et marked med potentiale
dato: 29-10 2009

INUTEK indbyder medlemmerne til seminar arrangeret af GA og Nukissiorfiit: Grønlands Selvstyre har udarbejdet en reduktionsstrategi, som indeholder en række delmål. På seminaret drøftes disse delmål med henblik på en praktisk vurdering af mulighederne for at kunne opfylde dem, så samfundet som helhed sparer energi og reducerer omkostninger, og virksomheder kan oprette nye forretningsområder.
Plakat
 
 
Klimaforandringer, is, hav og naturlige ressourcer
dato: 01-10 2009

Et foredrag om klimaforandringer, is og hav samt nogle af de nye udfordringer og muligheder,
vi står overfor i løbet af de næste 20-50 år. Med fokus på Grønland og havet omkring. Åbent for offentligheden.
Læs invitation her
 
 
Utoqqaarmiut Kangerluarsunnguami erngup nukinganik innaallagissiorfissamik
dato: 29-08 2009

Ekskursion til Buksefjorden Vandkraftværk lørdag den 29. august 2009. Kun for medlemmer.
Læs program her
 
 
Geoenergi – en fornybar energiressource for et bæredygtigt samfund
dato: 27-08 2009

En gennemgang af geoenergiteknikkens grundprincipper, noget om hvordan teknikken har udviklet sig gennem de seneste 30 år samt et overblik over teknikkens udbredelse internationalt. De forskellige delteknikker for udnyttelse og lagring af køling/ opvarmning belyses ved eksempler på etablerede anlæg i Sverige. Desuden diskuteres de generelle forudsætninger for implementering af geoenergiteknikken i koldttempererede områder og Arktis. Foredraget rundes af med et muligt fremtidsscenarie, hvor geoenergi indgår som en
væsentlig del af Nuuks energiforsyning. Offentligt møde.
Annonce
 
 
Nuuk Climate Days August 25-27, 2009
dato: 25-08 2009

Som optakt til de Forenede Nationers "Climate Change Conference" i København december 2009 (COP15) afvikler Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Tekniske Universitet i dagene 25.-27. august 2009 i Grønlands Kulturhus Katuaq i Nuuk to internationale workshops under den fælles betegnelse "Nuuk Climate Days".
Læs programmet her
 
 
Mød Bjørn Lomborg!
dato: 20-08 2009

Udfordringer ved den globale klimaforandring.
Lomborg påstår, at menneskeheden står overfor en bred vifte af udfordringer i det nye århundrede, og at den globale klimaforandring ikke er det mest pressende spørgsmål, som vi skal forholde os til her og nu. I samarbejde med GA Sulisitsisut, Air Greenland, Sermitsiak’ m.fl. som optakt til Grønlands deltagelse i FN’s klimatopmøde, dec. i Kbh. Kun for medlemmer.
Læs invitation her
Annonce
 
 
Ekskursion til Telegraføen
dato: 08-08 2009

Sejltur til "Telegraføen" ved Kookøerne (Kitsissut) SW for Nuuk. Vi skal høre om de gamle teleinstallationer, som nu er nedtaget.
Kun for medlemmer.
Læs invitation her
 
 
Energioptimering – eller hvordan udnyttes energiressourcerne bedst muligt?
dato: 19-05 2009

Med tre foredrag sætter INUTEK tirsdag den 26. maj 2009 kl. 19:30 i Katuaq fokus på nogle væsentlige indsatsområder for energioptimering:
• udnyttelse af vandkraftressourcerne til fordel for begrænsning af olieimporten,
• fjernaflæsning af energiforbruget og de deraf følgende muligheder for øget energibevidsthed hos den enkelte forbruger samt
• udnyttelse af brændselscelleteknologien.

Læs mere om foredragene her
 
 
Søkabelstationen i Nuuk
dato: 02-04 2009

Den 30. marts 2009 flytter TELE trafikken fra satellitforbindelser til det
nye søkabel "Greenland Connect".

I den anledning inviterer INUTEK medlemmerne til informationsmøde og rundvisning på den nyindrettede søkabelstation i Nuuk.

Se progam her
 
 
Generalforsamling
dato: 12-03 2009

Den årlige generalforsamling afvikles torsdag den 12. marts 2009 kl. 17:00 i Katuaq - venskabssalen.

Beretning
 
 
Indlandsisen og dens klimafølsomhed - V
dato: 07-01 2009

Vi genoptager temaet om indlandsisen og dens klimafølsomhed, og er nu nået til den
5. afdeling i rækken af foredrag.

Denne gang er det to forskere fra Institut for rumforskning og -teknologi ved DTU Space,
Danmarks Tekniske Universitet, som søndag den 11. januar 2009 kl. 15 gæster os med disse spændende foredrag i Katuaq, Lille Sal:

Greenland Network (GNET)
ved Sektionsleder, M. Sc. Finn Bo Madsen, Sektion for geodæsi.

Ændringer af Grønlands indlandsis bestemt ved fly-, satellit- og tyngdekraftmåling
ved Afdelingsleder, Seniorforsker René Forsberg, Afdeling for geodynamik.

Læs mere om foredragene her
 
 

 
© Inutek